fredag 23 oktober 2009

Glasbitar i mat – inget organiserat sabotage

“Rapporterna om upphittade glasbitar i mat under våren berodde inte på något samordnat angrepp, utan på en ökad benägenhet hos konsumenter att anmäla. Det framgår av Rikskriminalens slutanalys som lämnas till berörda myndigheter under torsdagen.

livsmedelsaffär
Rikskriminalpolisen har nu avslutat arbetet med att granska de 119 fall där konsumenter hittat främmande föremål i livsmedel. Anmälningarna berodde till stor del på att benägenheten att göra en polisanmälan när man hittade något oväntat i maten ökade.

– Det var en samverkan av livsmedelproducenternas försiktighetsåtgärder, mediarapporteringen och allmänhetens oro som gjorde att många anmälde sådant som i de i annat fall inte skulle brytt sig om att anmäla, säger Anders Wretling, chef för Rikskriminalens utredningssektion.

Att konsumenter hittar okända föremål i sin kost är inte helt ovanligt. Ett normalt år upptäcks runt 150 glasbitar i maten, enligt Svensk handel.

Inga tecken på organiserad attack

När antalet rapporter om glasbitar i mat ökade vecka för vecka i april spekulerades det om orsaken kunde vara ett organiserat angrepp, men Rikskriminalen har inte hittat något som tyder på det.

– Det finns inga kända tillkännagivanden från någon organiserad gruppering, som annars är typiskt vid politiskt färgade aktioner. Och den stora geografiska spridningen av fynden talar också emot att det skulle handla om en samordnad aktion, eftersom det hade ställt orimligt stora krav på logistik, säger Anders Wretling.

Att anmälningarna rört vitt skilda matvaror – allt ifrån kyckling till frukt – bekräftar att det inte handlar om angrepp som var riktade mot en enskild producent eller livsmedelstyp, enligt slutanalysen.

Glasbitar analyserade

Förutom Rikskriminalpolisen har Säkerhetspolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, varit involverade i arbetet. Efter analyser av det insamlade materialet konstaterar SKL att matförpackningarna inte öppnats någon gång i ledet mellan producent och konsument. Man har inte heller upptäckt återkommande fingeravtryck, eller glasbitar från ett och samma föremål.

– Alla fakta vi fått fram tyder alltså på att det inte ligger något organiserat angrepp bakom. Nu fortätter arbetet på de lokala polismyndigheterna för att se om det eventuellt kan ligga en brottslig handling bakom något av glasfynden. Men det rör sig i så fall om enskilda och av varandra oberoende fall, säger Anders Wretling.

Slutanalysen (pdf, 40 kb)

Nyhet från

Rikspolisstyrelsen

Text: Klara Haage. Publicerad: 2009-10-22 13:00.”

Inga kommentarer: