måndag 15 mars 2010

Bättre kött & lyckligare grisar för 5000kr med certifiering?

“Den 1 april i år blir en ny tredjepartscertifiering obligatorisk för att kunna leverera griskött till den svenska marknaden. Alla landets grisgårdar kommer regelbundet att kontrolleras av en oberoende tredje part. Certifieringen blir ett kvitto på att gården upprätthåller Sveriges höga djurskyddskrav.”

“Producenterna betalar själva för certifieringen och den innebär en kostnad om cirka 5000 kronor per år. Men branschen jobbar aktivt med att hitta en lösning så att certifieringen kan finansieras via allmänna medel.”  Hela pressreleasen hittar du här (.pdf).

Okej, grisbonden hamnar under luppen – bra.
Konsumenterna kommer säkerligen finna en ny symbol på fläskköttet (till att börja med) som tydligt talar om att just detta köttstycke kommer från en certifierad gård – bra(?).
Men seriöst – att kontrollera stallmiljö, vatten och utfodring, läkemedel och smittskydd mm och utöver detta skall administration, resor och annat som kostar räknas in i dessa tusenlappar.. Nu är jag varken veterinär eller jobbar med djur eller på annat sätt har insyn i branschen utan tänker som konsument.
Jag ser framför mig en grisfarm med si och så många hundra djur, kanske tusentals. Hit kommer en kontrollant minst vartannat år och där emellan något eller några stickprovskontroller.
Stallmiljö måste vara den “enklaste” delen att kontrollera, vatten och foder därefter. Finns det så finns det. 
Läkemedel och smittskydd är något som inte går att kontrollera bara med ögat och sunt förnuft. Kommer det tas prover på vissa individer och lusläsas loggböcker om medicineringen? Vad kostar inte provsvar och analyser?

Att få allt detta för den ringa summa per år som köttbonde låter alldeles för bra – rena rama klippet. Ännu bättre är att i praktiken kommer detta bekostas av oss som köper produkterna, det kommer vi inte ifrån hur vi än vänder på steken.

Att det behövs kontroller vet vi men att måla upp en bild med en löjlig prislapp väcker min nyfikenhet.        

Inga kommentarer: