måndag 27 september 2010

Är du pantad? Om inte är det hög tid att bli det! #Matnytt [Efterlysning]

Sveriges Bryggerier efterlyser glasflaskor

“Mer än tre miljoner 33-centilitersflaskor fattas för att de svenska bryggerierna ska klara sin höstproduktion i returglas. Sveriges Bryggerier vädjar därför till de svenska konsumenterna att panta sina flaskor så snabbt som möjligt.

Sveriges Bryggerier- Vi tror att många svenskar har drickabackar kvar i sommarstugan på landet, eller nere i källaren som de snarast möjligt kan lämna in och panta i butikerna. Kanske finns det en mängd backar även på restauranger och hos institutioner som kan komma tillbaka in i retursystemet igen, säger Cecilia Giertta. Det handlar ju faktiskt om pengar tillbaka för allt som pantas.

I hela systemet med returflaskor finns drygt 130 miljoner flaskor, som i snitt används 40 gånger.

I november förra året efterlyste Sveriges Bryggerier flaskor akut för att klara av hanteringen av julmusten. Då lämnade svenskarna tillbaka två miljoner flaskor på bara två veckor och bryggerierna klarade hanteringen. För att undvika en liknande kris går bryggerierna ut med en efterlysning redan nu.”