fredag 10 september 2010

Valet 2010: Centern om mat - Henrik Björkman i 6+1 frågor. #Val2010

Inför valet har jag ställt sex frågor till våra partier om mat och politik. Fråga nummer sju är mer ett fritt ämne där en egen fråga får ett eget svar.
Svaren publiceras i den ordning jag får in dessa via mail. Samtliga sju partier fick frågorna samtidigt.

Nr tre ut med svar är Centerpartiets Henrik Björkman - tack för dina svar!

Tidigare svar finns här: Valet 2010

----

1. Mat & restaurangmomsen, hur tänker ni kring den?

Centerpartiet anser att det svenska systemet med tre momssatser – 25, 12 respektive 6 procent – är bra och ska kvarstå. Centerpartiet vill även sänka momsen för tjänsteföretag, restauranger inräknat, från 25 till 12 procent.

2. Systembolaget, vad är planen, utvecklas eller avslutas?

För att hålla utbudet nere vill vi behålla Systembolagets försäljningsmonopol.

3. Skolmaten, när får barnen minst Bregott & riktig mjölk?

Centerpartiet anser att skolmaten ska bli en del av undervisningen. I skolor och förskolor ska maten integreras i den pedagogiska verksamheten så att barnen får en kunskapsgrund som främjar goda matvanor och god hälsa. Det är sedan upp till varje kommun att ge anslag och satsa pengar även på skolmaten och det är upp till varje skola att göra något bra av de pengar som satsas.

4. EU och maten, mer samarbete över gränserna eller inte, varför?

Centerpartiet anser att det behövs ett smalare men vassare EU. Med det menas att unionen ska prioritera och kraftsamla för att kunna möta stora gränsöverskridande frågor såsom miljö, utrikespolitik, handel och brottsbekämpning. Samtidigt vill vi inte att EU lägger sig i de
frågor, t.ex. skola, sociala trygghetssystem, kultur och jakt och naturresurser, som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma själva.

5. E-medel, äkta vara & ekologsikt - ett hot mot världssvälten?

I Centerpartiet är vi positiva till att det utarbetas enhetliga märkningar av våra livsmedel. Det är viktigt att kunna känna sig trygg i att maten man äter är producerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt. Märkningar av livsmedel kan dessutom knyta konsumenten och
producenten närmare varandra. Det är dock viktigt att regler och praxis inte försvårar för små producenter att bedriva verksamhet. Vi tror på konsumentmakt och tror inte att märkta livsmedel ökar världssvälten.

6. Småproducenter - vad kan man göra för att förenkla deras liv? 

Centerpartiet vill att det satsas på småskalig och närproducerad livsmedelsproduktion. Vi anser också att EU:s jordbruksstöd i första hand bör gå till att bevara miljövärden och öppna landskap. På lång sikt vill vi fasa ut direktstöden, men på kort sikt vill vi införa en ”flat rate”. Det gör systemet mer rättvist och det skulle också gynna svenska småproducenter.

7. Hur kan svensk mat bli en större exportvara och loka fler turister?

Sverige är unikt när det handlar om mat och produktion av livsmedel. Genom att använda alla de fantastiska förutsättningar som finns kan vi och ska vi skapa ”Sverige – det nya matlandet”. Något som leder till fler jobb i hela landet. Vårt klimat med långa sommarkvällar
och mycket solljus gör frukt och grönsaker extra smakrika. Vi har unika råvaror som det vilda köttet, skaldjuren, bär och svamp och vi har många duktiga kockar. Och vi har bönder som producerar mat av världsklass. 
Alla vinner på att Sverige blir Europas nya matland. Det skapar växande företag och fler jobb
i hela Sverige. 

--

Inga kommentarer: