torsdag 9 september 2010

Valet 2010: Folkpartist om mat - Therese Wallqvister i 6+1 frågor. #Val2010

Inför valet har jag ställt sex frågor till våra partier om mat och politik. Fråga nummer sju är mer ett fritt ämne där en egen fråga får ett eget svar.
Svaren publiceras i den ordning jag får in dessa via mail. Samtliga sju partier fick frågorna samtidigt.
Nr två ut med svar är Folkpartiets Therese Wallqvister - tack för dina svar!
Tidigare svar finns här: Valet 2010
----
1. Mat & restaurangmomsen, hur tänker ni kring den?

Vi vill sänka restaurangmomsen. Det är inte rimligt att det ska vara olika moms beroende på om man tar med maten eller äter den på plats, dessutom skapar de olika momssatserna onödigt krångel för företagen.

2. Systembolaget, vad är planen, utvecklas eller avslutas?

De alkoholrelaterade skadorna blir mindre om alkohol säljs utan att privata vinstintressen är inblandade, därför vill vi behålla Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol.

3. Skolmaten, när får barnen minst bregott & riktig mjölk?


Folkpartiet har sett till att det för första gången står i skollagen att skolmaten ska vara näringsriktig.

4. EU och maten, mer sammarbete över gränserna eller inte, varför?


Folkpartiet arbetar för ökat samarbete inom EU för säkrare mat. Det behövs tydliga innehållsdeklarationer på förpackningarna och fler kontroller för att säkerställa att de lagar som finns inom matsäkerhetsområdet faktiskt följs. Matproduktion är också en dominerande källa till växthusgaser, därför behövs det en politik för att få jordbruket fossilfritt. Vi vill sluta kretsloppet och finna hållbara sätt att återföra växtnäringen från staden till jorden.

5. E-medel, äkta vara & ekologsikt - ett hot mot världssvälten?


Det finns inga raka svar på denna komplexa fråga. Jordens yta är begränsad och vi behöver vara effektiva i vår användning av jordens resurser. För klimatet och mångfalden i naturen bör vi undvika att öka andelen odlad mark på bekostnad av exempelvis skog. Här finns viss kritik mot ekologiskt odlad mat som ofta ger en kraftig skördeminsking jämfört med konventionellt odlad mat. Då krävs mer yta. Även aspekter kring hållbarhet och mängden mat som slängs längs vägen behöver vägas in. Det finns inga enkla lösningar. Men ju mer vi konsumenter vet, desto mer initierade val kan vi göra.

6. Småproducenter - vad kan man gör för att förenkla deras liv?


Många livsmedelsinriktningar domineras av stora aktörer, vi anser därför att det behövs bättre konkurrens för att underlätta för mindre producenter att ta sig in på marknaden. Det är också viktigt att vi slår vakt om traditionella varor. Mat är också kultur! EU:s livsmedelsregler ska ta hänsyn till traditionsrika tillagningsmetoder. För att värna denna kulturskatt vill vi ha en kunskapsbank för gamla recept och historiska tillagningsmetoder.
Alliansen har redan satsat 160 miljoner kronor på Matlandet Sverige. Pengarna går bland annat till kompetensutveckling hos företagare och för att stödja förädling, logistik, distribution och marknadsföring av småskalig livsmedelstillverkning.
Slutligen vill vi stärka kunskapen om hantverksmässig traditionell livsmedelstillverkning bland dem som genomför tillsyn av livsmedelsproducenter. Ett sätt att möjliggöra specialisering är att lyfta tillsynen till regional nivå.

7. Vilken bok ligger på en matintresserad Folkpartist nattygsbord?


Folkpartister vill precis som de flesta andra köpa och äta miljövänligt. Men hur ska vi bära oss åt? I boken Lurad av laxen (Länk: http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-Europaparlamentet/Marit-Paulsen/Artiklar-bocker-och-tal/Marits-bok---Lurad-av-laxen/
), som handlar om vad som är sant och falskt inom matområdet slår Marit Paulsen, en av Folkpartiets europaparlamentariker hål på myter och missuppfattningar kring mat. Frågor ställs på sin spets och svaren är ofta förvånande och i många fall kontroversiella. Det gäller KRAV-märkning, ekoodling, handelsgödsel och genmodifiering.
--

Inga kommentarer: