lördag 11 september 2010

Valet 2010: Miljöpartiet om mat - Gunvor G Ericson i 6+1 frågor. #Val2010

Inför valet har jag ställt sex frågor till våra partier om mat och politik. Fråga nummer sju är mer ett fritt ämne där en egen fråga får ett eget svar.
Svaren publiceras i den ordning jag får in dessa via mail. Samtliga sju partier fick frågorna samtidigt.

Fjärde partiet ut med svar är Miljöpartiets Gunvor G Ericson - tack för dina svar!

Tidigare svar finns här: Valet 2010

----

1. Mat & restaurangmomsen, hur tänker ni kring den?

Vi vill sänka restaurangmomsen från 25 till 12% som ett led i att modernisera Sverige och ställa om till mer klimatsmart. Sänkt moms på köp av tjänster så som att laga saker, gå på restaurang eller hushållsnära tjänster bidrar till klimatomställningen. Vi vill lämna köp- och slängsamhället, att sänka moms på det som är bra för miljön och höja skatter på det som är dåligt är en del i den omställningen. Tjänsteföretagandet ska få växa. Detta blir också en satsning på mer hållbar konsumtion samtidigt som det effektivt skapar nya jobb.
Matmomsen som sänktes på 90 talet har inneburit att Coca-Cola, chips och sötsaker blivit billigare liksom grönsaker. Ur folkhälsosynpunkt och mot bakgrund av modern forskning finns det anledning att se över hur ekonomiska styrmedel som tex moms kan användas för att främja miljö och hälsa. Tex att göra ekologiska livsmedel billigare och läsk och sötsaker dyrare. Vi behöver en djupare diskussion om hur både jordbruks- och skattepolitik kan anpassas till nya insikter om matens betydelser för hälsa och miljö.

2. Systembolaget, vad är planen, utvecklas eller avslutas?

Systembolaget har idag ett unikt sortiment och hög sevicegrad. Det närproducerade vinet finns på det närmaste lokala systembolagets hylla och märken som inte finns kan tas hem enkelt och snabbt. Och du kan kolla på nätet exakt vilket sortiment som finns just i den butik som vill besöka eller leta en viss produkt. Ett så brett sortiment som systembolaget har är svårt att hitta i andra länders butiker. Miljöpartiet vill utveckla systembolaget både ur kvalitet och folkhälsosynpunkt. Vi vill fortsätta den restriktiva alkoholpolitik som Sverige har. Det är väl belagt i den alkoholpolitiska forskningen att tillgängligheten till alkohol direkt påverkar totalkonsumtionen av alkohol, och att den i sin tur direkt påverkar förekomsten av alkoholrelaterade skador i en befolkning. Av den anledningen har vi i Sverige en restriktiv alkoholpolitik där såväl den fysiska tillgängligheten (reglerna för alkoholförsäljning) som den ekonomiska tillgängligheten (priset) begränsas

3. Skolmaten, när får barnen minst bregott & riktig mjölk?

Så snart som möjligt under denna mandatperiod i de kommuner där MP är med och styr. Miljöpartiet går till val på ett skolkökslyft för att RUSTA PERSONAL OCH KÖKoch har i den rödgröna budgeten fått in 200 miljoner för denna satsning. Kommunerna måste vilja och våga satsa på maten i de kommunala köken och det ansvaret är vi Miljöpartister beredda att ta. Maten bör lagas på plats av bra och helst ekologiska råvaror samt. Det är viktigt att vi serverar god mat till våra äldre, sjuka och barn i skolan. Hälsa och maten hänger ihop.

4. EU och maten, mer sammarbete över gränserna eller inte, varför?

Gärna samarbete över gränser så att det blir lika spelregler för företag men också för människor, tex genom märkning och att även på restaurang kunna se innehållsförteckning och ursprungsmärkning. Det innebär att människor kan göra medvetna val, något som är speciellt viktigt för allergiker.
När det offentliga, som köper in mycket mat, gör upphandlingar påverkas marknaden. Stat, kommuner och landsting måste kunna ställa krav på kvalitet inte bara jaga lägsta pris utan hänsyn till smak, djuretik eller miljö. Miljöpartiet vill att EUs upphandlingsregler ska innebära konkurrens om kvalité inte bara pris.
Precis som det förut var kritik mot att ställa miljökrav så ifrågasätter vissa nu djuretiska krav som en del i upphandlingen. Det offentliga måste kunna få upphandla den kvalité man vill ha lika väl som privata konsumenter kan det.
Ca 40% av klimatpåverkan kommer från matproduktion, därför är det vikitgt att minska klimatpåverkan även i våra matvanor. Det innebär att använda mer närproducerat och säsongsanpassa maten istället för att skicka mat kors och tvärs över världen.

5. E-medel, äkta vara & ekologsikt - ett hot mot världssvälten?

HÅLLBAR MAT ger mindre miljöbelastning vilket också gör att maten räcker till fler. På kort sikt kan ekologisk ordling innebära lägre avkastning i västvärlden men på långsikt utarmas jordarna om vi inte odlar ekologiskt. En sjättedel av världens befolkning, 1020 miljoner människor, lider idag av hunger och kronisk undernäring enligt FN. Det beror inte främst på brist på mat i världen utan fördelning av resurser där vi i den rika välrden utnyttjar mer än 80% fast än vi inte är mer än 20% av befolkningen. Att värna om den biologiska mångfalden i frågor kring bland annat livsmedel och jordbruk är avgörande för att människor världen över skall kunna ha en tryggad tillgång till livsmedel. Biologisk mångfald är också en förutsättning för att ekosystemen ska kunna forstsätta producera de ekosystemtjänster vi alla är beroende av.
Ekomatsproduktion är en viktig väg för god, miljövänlig och klimatsmart mat. Genom att stödja det ekologiska jordbruket och använda ekonomiska styrmedel blir det både mer och billigare ekologisk mat. Många konsumenter vill ha ekologiskt producerad mat. De vill ha mat som är fri från kemiska bekämpningsmedel. De allra flesta vill ha mat som producerats på ett sätt som är bra för miljön. De flesta vill också ha mat som kanske är nyttigare och smakar bättre.
Flera mindre studier har de senaste åren visat på ett högre inslag av antioxidanter i vissa ekologiska produkter, enligt Livsmedelsverket.  Näringsämnen i ekologiska ägg var tex högre än i konventionella i en studie som livsmedelverket gjort.

Näringsinnehåll per 100 gram ägg, preliminära resultat

MPPreliminära resultaten visar att ägg är ett värdefullt livsmedel och en bra källa för till exempel vitamin E, selen, vitamin D och folat. Jämfört med rekommenderat dagsintag för en kvinna 18 -31 år så ger ett ägg som väger 55 gram cirka 40 procent av rekommenderat intag av Vitamin E,  35 procent av selen och 10 procent av vitamin D, folat och zink.
Hållbar mat  innebär att laga mat från grunden: Använd råvaror, gärna ekologiska, och inte näringsfattiga hel- och halvfabrikat. Då behövs inte heller onödiga E-medel som smakförstärkare eller konstgjorda sötningsämnen.
Välj mat efter säsong: Frukt, grönt och rotfrukter varierar under året i tillgång, pris och klimatbelastning
Öka andelen ekologiskt: Ekologiska produkter belastar miljön mindre och smakar mer
Minska svinnet: Riktig mat som doftar och smakar gott slängs i mindre omfattning
Mer grönt: Alla offentliga kök bör varje dag ha ett vegetarisk alternativ och en helt vegetarisk dag i veckan. Mindre kött minskar klimatbelastningen
Rätt fisk: Fisk är både nyttigt och bra men välj sill, strömming, sej, blåmusslor och miljömärkt fisk framför rödlistad fisk eller konventionellt odlad lax

6. Småproducenter - vad kan man gör för att förenkla deras liv? 

Att fler arrangerar typ Bondens marknad, att kommuner delar upp sina upphandlingar så att man även kan lägga anbud på mindre del av hela upphandlingen.
Sänka arbetsgivaravgifterna så att det blir billigare att anställa människor. Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagare med 50 000kr /år.
Många jordbrukare vill producera ekologisk mat. De vill inte fördärva sin hälsa. De vill inte försämra natur och miljö. De vill producera mat som konsumenter vill ha. Det ökar konkurrenskraften på sikt. Det kan också bidra till en mer levande landsbygd.

7. Valfri egen fråga, om mat, dryck & hälsa. Och svar förstås :)

God mat är ett mångtydigt begrepp. Det är mycket mer än de näringsämnen en maträtt innehåller. God mat är producerad på ett gott sätt, med hänsyn till människa, djur och natur. God mat är vällagad med dofter och smaker som berikar både kropp och själ. Det som är god mat kan också variera i olika kulturer. Att bevara olika lokala maträtter och traditioner ger oss människor en identitet. God mat är en måltid, en mötesplats som ger avkoppling och många gånger en stark social samvaro.
Bra mat ska naturligtvis ha ett bra näringsinnehåll och vara fri från oönskade mikroorganismer, gifter
och andra skadliga substanser. Men mat till människor är inte bara en fråga om hur många gram den
innehåller av olika näringsämnen och vitaminer. Bra mat måste också ha smak, doft, utseende som
väcker glädje och lust att äta och ger aptit på mat. Vad spelar det för roll om maten är näringsriktig om
inte barnen och de äldre äter den?
Miljöpartiet har tagit fram ett recept för bra mat som vi beskriver i en kokbok om det kan du läsa mer på
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=214878

--

Inga kommentarer: