tisdag 14 september 2010

Valet 2010: Socialdemokrat om mat - Eva Lindau (ps) i 6+1 frågor. #Val2010

Inför valet har jag ställt sex frågor till våra partier om mat och politik. Fråga nummer sju är mer ett fritt ämne där en egen fråga får ett eget svar.
Svaren publiceras i den ordning jag får in dessa via mail. Samtliga sju partier fick frågorna samtidigt.

Femte partiet ut med svar är Socialdemokraterna. Eva Lindau (politisk sekreterare) - tack för dina svar!

Tidigare svar finns här: Valet 2010

----


1. Mat & restaurangmomsen, hur tänker ni kring den?

Vi har som ambition att sänka restaurangmomsen från 25 procent till tolv procent under nästa mandatperiod, om ekonomin så tillåter. Sänkningen är en del av de förbättringar som gynnar småföretagandet och tjänstesektorn - och i förlängningen också miljön.

2. Systembolaget, vad är planen, utvecklas eller avslutas?

Utvecklas, i linje med den restriktiva alkoholpolitik som riksdagen har beslutat. Vi menar att nuvarande regering riskerar Systembolagets existens genom sitt förslag att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Gårdsförsäljningen kan medföra att EU ifrågasätter Sveriges rätt att låta Systembolaget ha försäljningsmonopol.

3. Skolmaten, när får barnen minst bregott & riktig mjölk?

Vi vill satsa på bra, närproducerad mat åt såväl barn som äldre. Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skolorna. Eleverna ska få nylagad mat från lokala tillagningskök istället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. Måltidspersonalen ska få kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på maten. Skolkökspersonalen ska få möjligheter att lära sig mer om barn, mat och hälsa, ekologisk och rättvisemärkt mat, och få kunskaper kring lagstiftning om offentlig upphandling. Programmet bör även vara öppet för personal inom äldreomsorgen. Vi föreslår 50 miljoner kronor per år de kommande två åren till vårt skolkökslyft.

4. EU och maten, mer samarbete över gränserna eller inte, varför?

Gärna samarbete över gränserna. Men också miljökrav och krav på ursprungsmärkning. God djurhållning är grunden för sunda livsmedel. Sverige har hittills haft en tuff djurskyddslagstiftning som har förhindrat stora utbrott av till exempel salmonella. Vi vill fortsätta på den linjen. Nuvarande borgerliga regering vill sänka ambitionerna och låta Sverige "bli som övriga EU-länder".

5. E-medel, äkta vara & ekologsikt - ett hot mot världssvälten?

Vi för en politik som stödjer ekologiska livsmedel. Vid en rödgrön valseger återinför vi stödet till ekologiskt jordbruk med tio miljoner kronor årligen 2011-2012. Stödet togs bort av den borgerliga regeringen. Vi vill att 30 procent av marken ska vara ekologiskt odlad år 2020. Ekologiskt odlad mat ger mindre miljöbelastning och mer utrymme för att mätta fler.

6. Småproducenter - vad kan man gör för att förenkla deras liv?

Enkla regler och minskad byråkrati. Redan 2011 och 2012 vill vi sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir biligare att anställa. Om ekonomin så tillåter vill vi gå vidare med ytterligare lättnader; bland annat sänkt restaurangmoms, minskade sjuklönekostnader och riskkapitalavdrag.

7. Vad gör ni för att minska slöseriet inom mathållningen?

Mellan tio och femtio procent av all vår mat slängs. Den totala mängden onödigt matavfall beräknas till 900 000 ton per år från svenska hushåll. Vi rödgröna vill satsa på en nationell biogastrategi som tar till vara på det organiska avfallet och ökar produktionen och distributionen av biogas. Om 70 proccent av matavfallet samlas in och rötas kan det ersätta 67 miljoner liter bensin, vilket är årsförbrukningen för 56 000 bilar.

--

Inga kommentarer: