tisdag 14 september 2010

Valet 2010: Kristdemokrat om mat - Håkan Larsson (ea) i 6+1 frågor. #Val2010

Inför valet har jag ställt sex frågor till våra partier om mat och politik. Fråga nummer sju är mer ett fritt ämne där en egen fråga får ett eget svar.
Svaren publiceras i den ordning jag får in dessa via mail. Samtliga sju partier fick frågorna samtidigt.

Sjätte partiet ut med svar är Kristdemokraterna. Håkan Larsson (enkätansvarig) - tack för dina svar!

Tidigare svar finns här: Valet 2010

----

1. Mat & restaurangmomsen, hur tänker ni kring den?

Vi vill halvera momsen på restaurang- och cateringverksamheter om ekonomin så tillåter.

2. Systembolaget, vad är planen, utvecklas eller avslutas?

Vi är ur ett folkhälsoperspektiv positiva till en fortsatt strikt alkoholpolitik, med hänsyn till dem som har alkoholproblem och dem som ligger i riskzonen. Systembolagets alkoholmonopol kommer därför att bevaras.

3. Skolmaten, när får barnen minst bregott & riktig mjölk?

Klart att barnen ska ha riktigt smör och mjölk! Detta är dock en fråga som bäst hanteras på lokal nivå, inte något för oss politiker att lagstifta om. Men allt är inte politik. Här kan engagerade föräldrar och en engagerad skolledning göra skillnad!

4. EU och maten, mer sammarbete över gränserna eller inte, varför?

EU-projektet växte upp ur andra världskrigets ruiner. Grundtanken var: Aldrig mera krig! Därför är vi också starka anhängare av EU. Därmed inte sagt att vi skulle ha något emot närproducerad mat, tvärt om! Närproducerad mat är till gagn för såväl miljön som kvalitén!

5. E-medel, äkta vara & ekologsikt - ett hot mot världssvälten?

Vi ska naturligtvis ta debatten om ekologiska odlingen och vad det kan innebära för världssvälten på allvar. Men vi är övertygade om att vi både kan värda den ekologiskt framställda maten och på samma gång bekämpa världssvälten. Vi vill därför medverka till ett nytt globalt handelsavtal, samt förutsägbara villkor som stimulerar investeringar i jordbruket i EU och övriga världen.

6. Småproducenter - vad kan man gör för att förenkla deras liv?

Vi vill minska kostnaderna för tillsyn för de skötsamma producenterna genom att låta tillsynen vara riskbaserad. Vi vill skapa goda konkurrensförhållanden där storskaliga och småskaliga produktionsformer kan leva sida vid sida med god lönsamhet. Vi vill även stärka produktionen av förnybar energi från jordbruket och tillse att alla producenter inom EU lever upp till samma kvalitetskrav. Det är centralt för att få en mer rättvis konkurrenssituation.

7. Vilka utmaningar står världen för inför kommande år?

Världen står inför en situation med hotande klimatförändringar, ökat energibehov och en världsbefolkning på väg mot nio miljarder. Antalet människor som lider av hunger har vuxit dramatiskt under de senaste åren. Den globala ekonomiska krisen har förvärrat situationen genom att redan fattiga länder drabbats av färre arbetstillfällen och fördjupad fattigdom. Kristdemokraterna menar att jordbrukspolitiken måste ta sin utgångspunkt i dessa grundläggande omständigheter.

Låt oss aldrig glömma dem som har det sämre.

--

Inga kommentarer: