Cookiepolicy för Vilkenmatkasse.se

Senast uppdaterad: 7 augusti 2023

Cookies Policy för Webbplatsen Vilkenmatkasse.se

Denna policy beskriver användningen av cookies på webbplatsen Vilkenmatkasse.se samt dess syfte och raderingsprocess.

Avsnitt 1: Definition Cookies utgörs av små textfiler med information som automatiskt lagras på enheten hos en användare av webbplatsen.

Cookies används i hög utsträckning för att förbättra besökares användarupplevelse på webbplatsen.

Det finns två huvudsakliga typer av cookies: tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tidsperiod och kvarstår mellan besök på webbplatsen. Sessionscookies sparas enbart under den period då webbplatsen används och raderas när webbläsaren eller webbplatsen stängs ned.

Avsnitt 2: Användning av Cookies Vi tillämpar tidsbegränsade cookies på vår webbplats. Följande information lagras:

  • IP-nummer
  • Användarnamn

Användningen av cookies tjänar följande ändamål:

Vi utnyttjar cookies för att optimera användarupplevelsen genom att analysera insamlad data. Genom cookies kan vi övervaka våra besökares interaktion med webbplatsen och upptäcka eventuell skadlig aktivitet eller försök till skräppost, vilket möjliggör adekvata åtgärder för att skydda både webbplatsen och dess användare.

Avsnitt 3: Samtycke

a) Insamling av Samtycke

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke erhålls direkt på webbplatsen genom en informationsruta om cookies. Användaren godkänner användningen av cookies genom att klicka på knappen ”godkänn”.

b) Giltighetstid för Samtycke

Samtycket för användning av cookies har följande giltighetsperiod:

Samtycket är giltigt i upp till 1 år.

När den angivna perioden har löpt ut krävs nytt samtycke för att fortsatt användning av cookies ska vara möjlig.